Cách lên dây đàn Guitar

Standard

Bắt đầu đánh 2 dây so với nhau, lắng nghe cho đến khi 2 notes giống nhau là được

Bấm phím thứ 5 dây số 6, rồi đánh dây số 5. Chỉnh dây số 5 sao cho giống âm dây số 6.

Dây 5 phím 5 so với dây D.

Dây D phím 5 so với dây G.

Dây G Phím 4 so với dây B.

Dây B phím 5 so với dây E.

E—————————————-0–

B——————————–0—5——

G————————0—4————–

D—————-0—5———————-

A——–0—5——————————

E—-5————————————–

LÊN DÂY CÁCH THỨ HAI

Cách này gần tương tự như cách thứ nhất. Nhưng dùng một dây của đàn làm điểm dựa để lên những dây khác trên đàn guitar:

Bắt đầu bằng cách bấm phím 7 dây E(1) so dây B với note này.

Bấm phím 3 dây E(1)so với dây G.

Dây B(2) phím 3 so với dây D.

Dây G(3) phím 2 so với dây A.

Dây D(4) phím 2so với dây E.

E—-7——-3——————————

B——–0————3———————

G—————-0———–2————–

D———————–0————2——

A——————————–0———-

E—————————————0—

Sau đó so hai dây E với nhau, cố gắng nghe và chỉnh hai dây cho âm giống nhau (khi đó bạn sẽ nghe ra hiệu ứng Uuuuuuu…)

Đừng chuyển qua dây khác cho đến khi nào bạn cảm thấy hai dây nghe giống một âm với nhau. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s